გამოკითხვა: რამდენად ხშირად იტყუებიან ნინოწმინდის მაცხოვრებლები

გამოკითხვა: რამდენად ხშირად იტყუებიან ნინოწმინდის მაცხოვრებლები

რადიო ნორის მოხალისის ლიზი სარაულის საავტორო პროგრამა .

ლიზიმ სცადა რომ გაერკვია თუ რამდენად ხშირად იტყუებიან ნინოწმინდის მაცხოვრებლები.

გამოკითხვის შედეგად გაირკვა რომ მოსაუბრეების უმეტესობა ხშირად იტყუება.