“Акцент недели” радио sknews.ge- на армянском языке/видео

“Акцент недели” радио sknews.ge- на армянском языке/видео

«Հարավային Դարպասի» շաբաթվա հաղորդման հյուրն է ոչ կառավարական «Ժողովրդավար մեսխերի միություն» կազմակերպության տնօրեն Գիա Անդղուլաձեն։

Հաղորդման առաջին մասում դիտեք սյուժե, այն մասին, թե ինչ է նախատեսում ասոցիացման համաձայնագրի 21-րդ բաժինը, ինչ պարտավորություններ ունի երկիրն եւ ինչպես է այն կատարում։

Իսկ հաղորդման երկրորդ մասում, որն առնչվում է ինքնակառավարման գործունեությունում քաղաքացիների ներգրավմանը, կներկայացնենք Ախալցիխեի գյուղի բնակիչների կարծիքները, թե ինչպես են մասնակցում ինքնակառավարման գործունեությանն եւ ինչպես են ընկալում ներգրավվածությունը։


რამდენად სრულდება ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, თვითმმართველობებთან აღებული ვალდებულებები და რას გულისხმობს ამ დოკუმენტის 21–ე თავი;

„სამხრეთის კარიბჭეს“ ყოველკვირეული გადაცემის სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატ მესხთა კავშირის“ დირექტორი გია ანდღულაძე.

გადაცემის პირველ ნაწილში ნახავთ სიუჟეტს, იმის შესახებ, რას გულისხმობს ასოცირების ხელშეკრულების 21–ე თავი, რა ვალდებულებები აქვს ქვეყანას და როგორ ასრულებს.

გადაცემის მეორე ნაწილში კი, რომელიც თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობას ეხება, მოისმენთ ახალციხის სოფლებში მცხოვრებთა მოსაზრებებს – როგორ მონაწილეობენ თვითმმართველობის საქმიანობაში და როგორ ესმით ჩართულობა.
► საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებას ხელი 2014 წლის 27 ივნისს მოეწერა.
► შეთანხმების ხელმოწერით საქართველო იღებს ვალდებულებას, გაამყაროს კანონის უზენაესობა, გააგრძელოს მართლმსაჯულების რეფორმა, განამტკიცოს ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების პატივისცემა და გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუტები.
► ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს ევროპული სტანდარტების ეტაპობრივ დანერგვას ეკონომიკისა და დარგობრივი პოლიტიკის ყველა სფეროში – ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ტექნოლოგიების გავითარება, დასაქმება და სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, სამოქალაქო საზოგადოება, რეგიონული განვითარება და სხვა