ნორმატიული აქტები

ნინოწმინდის სათემო რადიო „ნორის“ თვითრეგულირების აქტი

საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ

სათემო რადიო “ნორის” თვითრეგულირების მექანიზმი

რადიო “ნორის” დაფინანსების გეგმა და დაფინანსების წყარო

თანამშრომლობის მემორანდუმი „რადიო თავისუფლებასა“ და ააიპ „რადიო ნორს“ შორის

წერილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიას ლიცენზიის მირების თაობაზე. 26 დეკემბერი, 2013 წელი