Արմենուհի Մզիկյանի հեղինակային «Կնոջ ձայնը» ծրագիրը

Արմենուհի Մզիկյանի հեղինակային «Կնոջ ձայնը» ծրագիրը

Սեռային հավասարության հետ կապված հարցերի քննարկում Արմենուհի Մզիկյանի հեղինակային ծրագրում:

Ծրագրի թեման` Ի՞նչ է գենդերը կամ սեռային հավասարությունը:Opinion, pooling and voting