ნორმატიული აქტები

ნინოწმინდის სათემო რადიო „ნორის“ თვითრეგულირების აქტი

საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ

შესაბამისობის დეკლარაცია, 2019

სათემო რადიო “ნორის” თვითრეგულირების მექანიზმი

რადიო “ნორის” დაფინანსების გეგმა და დაფინანსების წყარო

თანამშრომლობის მემორანდუმი „რადიო თავისუფლებასა“ და ააიპ „რადიო ნორს“ შორის

წერილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიას ლიცენზიის მირების თაობაზე. 26 დეკემბერი, 2013 წელი

გადაცემების ბადე

Contact information


Ниноцми́нда — город (с 1983) на юге Грузии, центр Ниноцминдского муниципалитета в Джавахетии (Самцхе-Джавахетия).

Ниноцминдское общинное радио Нор находится по адресу Тависуплеба 7.кв.43.