«Կնոջ ձայնը» -Գենդերային հավասարության համաշխարհայնացումը

«Կնոջ ձայնը» -Գենդերային հավասարության համաշխարհայնացումը

Սեռային հավասարության հետ կապված հարցերի քննարկում Արմենուհի Մզիկյանի հեղինակային ծրագրում:

Ծրագրի թեման` Գենդերային հավասարության համաշխարհայնացումը