՛՛Ջավախքի գանձերը՛՛- պատմական ակնարկ

՛՛Ջավախքի գանձերը՛՛- պատմական ակնարկ

Ռադիոնորի վոլոնտյոր Աղունիկ Վարդանյանի հեղինակային ծրագիրը.

Ծրագրում ներկայացված է Ջավախքի պատմությունը, աշխարհագրական դիրքը, ռեսուրսները, ինչպես նաև Ջավախքի հայտնի մարդկանց պատմությունը:Opinion, pooling and voting