Պետական ագրովարկավորում հողագործությանն աջակցելու նպատակով

Պետական ագրովարկավորում հողագործությանն աջակցելու նպատակով

Ֆերմերներին կարտոֆիլի, հացահատկեղենի և բոլոր միամյա մշակաբույսերի աճեցմանն աջակցելու համար պետությունն արտոնյալ ագրովարկավորման նախագծում ներառել է ֆերմերների ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորումը։ Սա ներառում է միամյա մշակաբույսերի, թունաքիմիկատների, օրգանական և հանքային պարարտանյութերի, կենսաբանական բույսերի պաշտպանության միջոցների, աշխատուժի և գյուղատնտեսական տեխնիկայի վարձակալման ծախսերը, ինչպես նաև օգտագործված վառելիքի ծախսերը:

Գյուղատնտեսության զարգացման գործակալության կողմից իրականացվող արտոնյալ ագրովարկավորման նախագծում ավելացվել է ենթաբաղադրիչ՝ ֆերմերի ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորումը։ Մեկ ֆերմերին առաջարկվում է 5000-ից 100 000 լարիի վարկ։

Ըստ Գյուղի զարգացման գործակալության տնօրեն Իլիա Թամարաշվիլիի, արտոնյալ գյուղատնտեսական վարկավորման ծրագրի նպատակն է նվազեցնել տարեկան մշակաբույսերի աճեցման շրջանառության միջոցների արժեքը և ֆերմերներին ավելի լավ գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրելու հնարավորություն ընձեռել:

Վարկի տարեկան առավելագույն տոկոսադրույքը կազմում է 18%, որից 9%-ը ֆինանսավորվում է Գործակալության կողմից։ Ծրագրի շրջանակներում մեկ շահառուի համար վարկի գումարը կազմում է 5000-ից 100 000 լարի։

Պետական ​​ծրագրի շրջանակներում մարտի 22-ից մինչև այսօր, միամյա մշակաբուսային կուլտուրաների մշակմանը աջակցելու համար, արդեն տրամադրել են 1 076 500 լարիի չափով վարկ։

Արտոնյալ վարկավորումից կարող են օգտվել ֆիզիկական անձինք, Վրաստանի քաղաքացիները, ովքեր հանդիսանում են անհատ ձեռնարկատերեր, գրանցված են Վրաստանի օրենսդրության համաձայն և Վրաստանի օրենսդրությանը համապատասխան գրանցված իրավաբանական անձինք (բացառությամբ պետական/մունիցիպալ ձեռնարկությունների) են հանդիսանում:

Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում ֆինանսական հաստատությունները վարկեր կտրամադրեն մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ը։jnews.ge