NOR ռադիոյի հյուրերը Թրփանջյան հիմնադրամի համակարգող Իրինա Ղարսլյանն է, շահառու Նաիրա Հովհաննիսյանը և Փարոս կազմակերպության ներկայացուցիչ Նարինե Գինոսյանը

NOR ռադիոյի հյուրերը Թրփանջյան հիմնադրամի համակարգող Իրինա Ղարսլյանն է, շահառու Նաիրա Հովհաննիսյանը և Փարոս կազմակերպության ներկայացուցիչ Նարինե Գինոսյանը

NOR ռադիոյի հյուրերը Թրփանջյան հիմնադրամի համակարգող Իրինա Ղարսլյանն է, շահառու Նաիրա Հովհաննիսյանը և Փարոս կազմակերպության ներկայացուցիչ Նարինե Գինոսյանը

Radio NOR · Программа Трпанджан