Այսօրվանից ավտոտրանսպորտային միջոցների կրկնակի տեխզննումները վճարովի են

Այսօրվանից ավտոտրանսպորտային միջոցների կրկնակի տեխզննումները վճարովի են

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների տարբեր կատեգորիաների տեխզննման պարբերականության և վճարների» փոփոխության համաձայն՝ ավտոտրանսպորտային միջոցի կրկնակի տեխնիկական զննության համար վճարները սահմանվում են հետևյալ դրույքաչափերով.

  • Ծանր բեռնատարների և մարդատար մեքենաների համար (M2, M3, N2, N3 – կատեգորիայի մեքենաներ)՝ 30 լարի։
  • Թեթև մարդատար (M1 կատեգորիա) և բեռնատար (N1 կատեգորիա) տրանսպորտային միջոցների և կցաասայլեր (O3, O4) – 20 լարի:
  • Էլեկտրական մեքենաների համար (M1 կատեգորիա)՝ 15 լարի։