რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში: შედარებითი ანალიზი

რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში: შედარებითი ანალიზი

ალიქ მედიასა და ფონდი “ბუნის” ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, განიხილება საქართველოსა და სომხეთში რეფორმების დღის წესრიგები. პროექტის მიზანია ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების გზით საჯარო პოლიტიკის გაუმჯობესება საქართველოსა და სომხეთში