რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში: შედარებითი ანალიზი (მედიის რეფორმები)

რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში: შედარებითი ანალიზი (მედიის რეფორმები)

ალიქ მედიასა და ფონდი “ბუნის” ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, განიხილება
საქართველოსა და სომხეთში რეფორმების დღის წესრიგები. პროექტის მიზანია
ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების გზით საჯარო პოლიტიკის
გაუმჯობესება საქართველოსა და სომხეთში