რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში: შედარებითი ანალიზი (სოფლის მეურნეობა)

რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში: შედარებითი ანალიზი (სოფლის მეურნეობა)

ალიქ მედიასა და ფონდი “ბუნის” ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, განიხილება საქართველოსა და სომხეთში რეფორმების დღის წესრიგები. პროექტის მიზანია ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების გზით საჯარო პოლიტიკის გაუმჯობესება საქართველოსა და სომხეთში