სოფლის მეურნეობა: ლაშა ინაური, ვარდან ურუსიანი | რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში

სოფლის მეურნეობა: ლაშა ინაური, ვარდან ურუსიანი | რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში

ალიქ მედიასა და ფონდი “ბუნის” ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, განიხილება საქართველოსა და სომხეთში რეფორმების დღის წესრიგები. პროექტის მიზანია ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების გზით საჯარო პოლიტიკის გაუმჯობესება საქართველოსა და სომხეთში