არჩევნები: გიორგი შარაბიძე, ჰამაზასპ დანიელიანი | რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში

არჩევნები: გიორგი შარაბიძე, ჰამაზასპ დანიელიანი | რეფორმების დღის წესრიგი სომხეთსა და საქართველოში

ალიქ მედიასა და ფონდი “ბუნის” ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, განიხილება საქართველოსა და სომხეთში რეფორმების დღის წესრიგები. პროექტის მიზანია ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების გზით საჯარო პოლიტიკის გაუმჯობესება საქართველოსა და სომხეთში.