Ո՞վ է խոսում մեջքի հետեւում: Վնասակար և տհաճ սովորություն՝ բամբասանք

Ո՞վ է խոսում մեջքի հետեւում: Վնասակար և տհաճ սովորություն՝ բամբասանք

Բամ­բա­սան­քը ո­րե­ւէ կեր­պով չի կա­րե­լի ար­դա­րաց­նել։ Բայց ո­մանք ասում են, թե խո­սե­լիքի պա­կա­սի պատ­ճա­ռով է, որ մար­դիկ նա­խընտ­րում են բամ­բա­սել։ Չնայած սա հա­մո­զիչ պատ­ճա­ռա­բա­նու­թյուն չէ։

Երբ մենք բամբասում ենք և անմիտ քննարկում ինչ-որ մեկի թուլություններն ու խնդիրները, երբ այդ մարդը ներկա չէ:

Նշենք, որ բամբասանքը վնասում է ոչ միայն նրանց, ում մասին խոսվում է, այլև նրանց, ով բամբասում և լսում է:
Վնասակար և տհաճ սովորության մասին խոսել ենք Վլադ Տերտերյանի հետ:

Radio NOR · Վնասակար և տհաճ սովորության մասին խոսե ենք Վլադ Տերտերյանի հետ