Գողությունը պատժելի է օրենքով / Սոցիալական գովազդ

Գողությունը պատժելի է օրենքով / Սոցիալական գովազդ

Մի գողացիր:

Գողությունը պատժելի է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 177 -րդ հոդվածի ենթակետերով: