Այսօր խորհրդարանը կլսի Վրաստանի վարչապետին

Այսօր խորհրդարանը կլսի Վրաստանի վարչապետին

Այսօր խորհրդարանը կլսի Վրաստանի վարչապետի տարեկան հաշվետվությունը կառավարության ծրագրի կատարման վերաբերյալ։

Կառավարության գործունեության համար վարչապետը հաշվետու է Վրաստանի խորհրդարանին։

Վարչապետը տարին մեկ անգամ Վրաստանի խորհրդարան է ներկայացնում կառավարության ծրագրի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն, ինչպես նաեւ խորհրդարանի պահանջով հաշվետվություն՝ կառավարության ծրագրի առանձին մասի կատարման մասին։