Կարե՞լի է ուշացնել պատվաստումը կամ հետևել այլ ժամանակացույցի

Կարե՞լի է ուշացնել պատվաստումը կամ հետևել այլ ժամանակացույցի

Փոքր երեխաների մոտ հիվանդության զարգացման ռիսկն ամենաբարձրն է։

Եթե ուշանում եք պատվաստումից կամ խախտում եք իմունիզացիայի ազգային օրացույցով նախատեսված պատվաստումների ժամանակացույցը, երեխան պատշաճ կերպով պաշտպանված չի լինի վտանգավոր վարակիչ հիվանդություններից և հենց այս ժամանակահատվածում է մեծանում վարակվելու վտանգը։

Եթե ​​դուք ստիպված եք եղել հետաձգել պատվաստումը որևէ օբյեկտիվ պատճառով, ապա բժշկի հետ խորհրդակցելով կարող եք վերականգնել խախտված իմունիզացիայի ժամանակացույցը ։