ՀՀ-ում հայտնի են միասնական քննությունների օրերը

ՀՀ-ում հայտնի են միասնական քննությունների օրերը

ՀՀ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի հրամանով՝ հաստատվել են 2022 թվականի միասնական քննությունների օրերը: Համաձայն հրամանի` միասնական քննությունների համար, ըստ առարկաների, սահմանված են հետևյալ օրերը.

7.06.2022 թ. – «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»,

10.06.2022 թ. – «Օտար լեզուներ» («Անգլերեն», «Ֆրանսերեն», «Գերմաներեն», «Իտալերեն», «Իսպաներեն»),

14.06.2022 թ. – «Հայոց լեզու և հայ գրականություն»,

17.06.2022 թ. – «Մաթեմատիկա»,

21.06.2022 թ. – «Հայոց պատմություն», «Ֆիզիկա»,

24.06.2022 թ. – «Քիմիա», «Ռուսաց լեզու»: